Main content
Title
Werking 16+

In Jeugddorp bieden we heel wat verblijfsplaatsen en trajectbegeleiding aan voor +16-jarigen. Naast de twee specifieke werkvormen van Kaizen en Studio 16 verblijven er ook 16+  jongeren in de Gezinshuizen en in de studio’s bij de Stroming.  In alle begeleidingen die we aanbieden aan +16 jarigen gaat de trajectbegeleider samen met de jongere in verbinding om met elkaar vanuit een autonomie en regie die bij de jongere zelf ligt, een nieuw verhaal te schrijven. Bv. om een nieuwe ‘thuis’ te creëren voor zichzelf, of met de focus op opleiding of relatie (opnieuw) te komen tot groei.

Er zijn vier soorten begeleidingen die aangeboden kunnen worden voor 16+;

  • Verblijf bv. indien een jongere in een leefgroep of in een Gezinshuis verblijft
  • Via een zogenaamde formule: Kleine wooneenheid (KWE). Hier verblijven de jongvolwassenen in een groepswoning van Kaizen, waarbij keuken en sanitair gedeeld wordt.
  • Via de zogenoemde formule: Contextbegeleiding in functie van Autonoom wonen (CBAW) In een studio van Jeugddorp of private verhuurders in de regio van Trawant. Hierbij gaat het veelal om jongeren die nood hebben aan een stabiele woonsituatie.
  • Via het OCMW van gemeente waart de jonger vertoeft. Jeugddorp maakt dan een overeenkomst op met het OCMW en Kaizen begeleidt de jongere.
Background color

Studio 16

Image
Contact info:

Algemene gegevens:

Oude Molenstraat 16
2820 Bonheiden
Tel: 0479/06.87.77
Mail: studio16@jeugddorp.be

Teamcoördinator:

Sabrina Everaerts
Tel: 0491/71.31.12
Mail:sabrina.everaerts@jeugddorp.be

Studio 16 is een ‘Trainingscentrum voor Kamerbewoning’ (TCK) voor 8 meisjes tussen 16 en 18 jaar (eventueel verlengbaar tot 25 jaar). Vertrekkend vanuit de hulpvraag wordt er op maat gewerkt met de jongeren. Tijdens het verblijf stimuleren we de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid van de jongeren. Daarnaast besteden we aandacht aan het emotioneel welzijn. In samenspraak met de jongeren, zoeken we verbinding met het netwerk. Het team bestaat uit 6 trajectbegeleiders, 1 ondersteuningsmedewerker en 1 teamcoördinator.

Image
,
Image
,
Image

Kaizen

Image
Contact info:

Projectcoördinator:

Laurens Troch
Tel:  015/51.21.89
GSM: 0490/64.38.26
Mail: laurens.troch@jeugddorp.be

Kaizen is een werking waarbij jongvolwassenen van 16 tot 25 jaar begeleid worden om zelfstandig te kunnen leven. Kaizen Willebroek biedt 3 plaatsen aan, Kaizen Bonheiden biedt er 8 aan, Kaizen Puurs biedt 4 plaatsen aan We richten ons op een verblijfsduur van 6 tot 12 maanden. Volgens onze visie benaderen we de jongvolwassenen, de context- en trajectbegeleidingen vanuit het oplossingsgerichte denkkader waarbij de focus op de toekomst ligt. Centraal staat de vraag waar de jongere binnen 1 jaar wil staan, waarbij we er in geloven dat hij/zij reeds de oplossingen in zich aanwezig heeft, maar enkel ondersteuning nodig heeft om deze stap voor stap naar boven te brengen en toe te passen.

Er wordt naast residentiële hulpverlening ook ingezet op mobiele hulpverlening. Het creëren van een stabiele leefomgeving staat binnen onze werking altijd centraal. Binnen Kaizen ligt er een sterke nadruk op samenwerken. Zo kent de samenwerking met het OCMW een centrale plaats in de werking van ons team. Daarnaast zijn er nog andere samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties zodat er vraaggericht en op maat gewerkt kan worden door het delen en uitwisselen van expertise. .

Binnen Kaizen kan geopteerd worden om een tandembegeleiding te doen met een medewerker van het Jongeren Advies Centrum (JAC). Dit betekent dat een medewerker van Kaizen zijn krachten bundelt met een hulpverlener van het JAC om zorg op maat aan te bieden aan de jongeren. Er ligt een sterke nadruk op samenwerken. 

Image
,
Image
,
Image